Voorwaarden  Algemene voorwaarden

 

  1. Taxi Ambiorix Tongeren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele                vertraging zoals bv. (wegenwerken, file, weersomstandigheden en overmacht)       

       met als gevolg laattijdig toekomen op de bestemming.

       Wij zullen alles in het werk stellen om de klant tijdig op de plaats van bestemming        te brengen. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het

       maximale bedrag van onze factuur ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare

       schade.

   2. Het is verboden te roken en te eten in de wagen.   

   3. Het dragen van de gordel is verplicht . Een eventuele boete bij het niet dragen              van de gordel zal ten koste zijn van de klant.

   4. Alle prijzen zijn exclusief rekeningrijden,wegentaksen en parkings.

   5. Alle prijzen zijn inclusief 6% B.T.W. met uitzondering van document- en pakket              express 21 %.

   6. De klant dient contant of met bankkaart te betalen aan de chauffeur.

       De klant kan steeds een betalingsbewijs bekomen.

   7. Voor eventuele factuur dient de klant bij reservatie alle gegevens te verstrekken.

       (firmanaam, adres, B.T.W. nr.) Facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na

       factuurdatum.

   8. Klachten over facturen moeten gebeuren binnen de 10 dagen na factuurdatum

       door middel van aangetekend schrijven.

   9. Bij beschadiging of bevuiling van de wagen door de klant wordt er een forfitaire

       kost van 90,00 euro aangerekend.Deze kost dient onmiddelijk aan de chauffeur              betaald te worden. Bij eventuele extra reinigingskosten of reparatiekosten door            een gespecialiseerde firma wordt de klant achteraf een factuur toegezonden om            het resterende bedrag te vereffenen. 

 10. Taxi Ambiorix Tongeren is een eenmanszaak en heeft als vestigingseenheid

        BE0879796334

       Maastrichtersteenweg 9 Tongeren 3700.

       Onder de "klant" wordt verstaan de particulier of professionele die een beroep              doet op de diensten van Taxi Ambiorix.

 

                              Voor luchthavenvervoer gelden volgende afspraken

 

                  1. Standaard 1 bagage en 1 handbagage per persoon

                  2. De klant reist altijd alleen en rechtstreeks naar de bestemming.

                      Dus geen combinatierit, tenzij anders afgesproken of in overleg met de

                      klant.

                  3. Er wordt verwacht dat de klant 10 minuten voor vertrek op het

                      afhaaladres klaarstaat.

                  4. Op de luchthaven wordt de klant afgezet aan de vertrekhal.

                  5. Bij afhaal op de luchthaven wordt verwacht dat de klant Taxi Ambiorix                             Tongeren contacteert op het nummer 0460-960 960 nadat het vliegtuig is                          geland,of als er vertraging is bij het ophalen van uw bagage.

                      De chauffeur wacht de klant op in de aankomsthal met een bordje

                      waarop staat "Taxi Ambiorix".

                  6. Steeds bij reservering vluchtgegevens melden zoals vertrekuur,

                      aankomstuur, vluchtnummer, adres van vertrekplaats en

                      telefoonnummer.

                  7. Bij wijzigingen of annulatie onmiddellijk Taxi Ambiorix verwittigen op

                      het nummer 0460-960 960

 

 

                      Bij reservatie of bestelling gaat Taxi Ambiorix Tongeren ervan uit, dat de 

                      klant kennis heeft genomen van onze voorwaarden.

 

 

 

  Politiereglement voor de reizigers

 

  Het is verboden:

 

                  1. Te roken in het voertuig

                  2. In het voertuig te stappen als het reglementair aantal plaatsen bezet is

                  3. Zonder toestemming van de chauffeur in te stappen met honden of

                      andere dieren die niet op de schoot kunnen gehouden worden,

                      uitgezonderd met geleide honden voor hulpbehoevende mensen

                  4. Gevaarlijke voorwerpen of collies die, wegens hun omvang, aard of

                      geur kunnen kwetsen, bevuilen, hinderen of ongemak veroorzaken, in                             het voertuig te plaatsen

                  5. In te stappen in staat van klaarblijkelijke onzindelijkheid

                  6. Zich uit het voertuig te buigen of de deuren te openen tijdens het rijden

                  7. Het voertuig te bevuilen of te beschadigen

                  8. Om het even welk voorwerp uit het voertuig te gooien

                

 

  De Wetgever heeft ter beveiliging van de taxichauffeurs een aantal mogelijkheden        gegeven die, mits correct toegepast, drama's kunnen voorkomen.

 

  De chauffeur mag :

 

                  1. Weigeren iemand op te nemen, die wenst over een lange afstand of naar

                      een schaars bewoonde plaats te worden gebracht, tenzij de identiteit van 

                      de klant kan worden vastgesteld, zonodig door tussenkomst van de

                      plaatselijke politie

                  2. Een provisie eisen voor verre ritten

                  3. Klanten weigeren, die de openbare orde verstoren, de veiligheid in   

                      gevaar brengen, de goede zeden in het gedrang brengen en die het

                      taxivoertuig niet respecteren

                  4. Een persoon weigeren die in staat van dronkenschap verkeert

                  

 

  De chauffeur moet niet de kortste, maar wel de snelste weg nemen tenzij de klant er

  anders over beslist.

 

 

  

  Taxi Ambiorix, uw voordelige en betrouwbare vervoerspartner in de wijde regio

 Tongeren-Hasselt!

                                                                                               

 

 

 

 

 

Copyright 2018 Taxi Ambiorix Tongeren btw: BE0879796334  All Rights Reserved